Ngày Du lịch Thế giới (#WorldTourismDay) thể hiện khả năng của ngành du lịch trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Đại dịch COVID-19 đã để lại tác động kinh tế và xã hội to lớn. Dù là nền kinh tế phát triển và hay đang phát triển đều không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những nhóm người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất cũng chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc khởi động lại du lịch sẽ giúp khởi động quá trình phục hồi và tăng trưởng. Điều cần thiết là những lợi ích mang lại này sẽ phải được hưởng một cách rộng rãi và công bằng.

Do đó, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã chỉ định Ngày Du lịch Thế giới năm 2021 là ngày tập trung vào du lịch vì Phát triển Toàn diện (Tourism for Inclusive Growth). Đây là cơ hội để nhìn xa hơn những con số thống kê về du lịch và thừa nhận rằng đằng sau mỗi con số đều có sự đóng góp của con người.

UNWTO đã mời cả các quốc gia thành viên cũng như các nước không phải là thành viên, các tổ chức thành viên của Liên hợp quốc, các doanh nghiệp và cá nhân cùng tôn vinh khả năng đặc trưng của ngành du lịch để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau khi thế giới bắt đầu mở cửa trở lại và hướng tới tương lai.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại lý do chủ đề năm nay của Ngày Du lịch Thế giới là Du lịch cho sự Phát triển Toàn diện (#Tourism4InclusiveGrowth).

wtd-15

Du lịch góp phần hỗ trợ:

Giảm nghèo

Giảm bất bình đẳng

Thúc đẩy bình đẳng giới

Thúc đẩy công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

Ngày Du lịch Thế giới, được tổ chức hàng năm vào ngày 27 tháng 9, là ngày lễ toàn cầu nâng cao nhận thức về giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của du lịch và những đóng góp mà ngành có thể thực hiện để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Cùng tham gia cơ hội toàn cầu này để quảng bá khả năng của du lịch trong việc biến đổi cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới!

https://www.unwto.org/world-tourism-day-2021

Nguồn: Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

Share